Obsah

Základní škola a Mateřská škola Stolany

Aktuální informace ze života ZŠ a MŠ naleznete na webových stránkách zs-ms-stolany.cz

Vše začalo v červnu roku 1842 tehdejší rychtář Jiří Velebný s Janem Novákem dosáhli v Praze schválení výstavby školy ve Stolanech a na jaře 1845 se začalo stavět. Patronka školy kněžna Vilemína Kinská ustanovila za učitele pana Jana Nováka. Vyučování začalo 9. února 1846 a do školy chodilo 139 dětí ze Stolan, z Čejkovic, z Pohleda, z Rabštejnské Lhoty, ze Sobětuch a z Pouchobrad… V roce 1899 se stará škola zbourala a postavila se škola nová. Tato stavba byla zadaná staviteli Josefu Staňkovi, který školu 5. listopadu 1899 dokončil. V této podobě stojí až do dnešní doby.

Stará škola 

Základní škola ve Stolanech ukončila svoji činnost jako jednotřídní 31. 1. 1977. Budova byla tehdy zrekonstruována a sloužila jako mateřská škola pod správou JZD 1. máj Bylany. Na žádost rodičů se škola znovu otevřela od roku 1995.

škola Stolany

První zmínky o mateřské škole ve Stolanech pocházejí z roku 1940, kdy byla z rozhodnutí zemské školní rady v Praze zřízena při obecní škole ve Stolanech jedna třída české školy mateřské s celkovým počtem 30 dětí.

   skolka     školka     školka     školka

Po 10 letech svého fungování byla pro malý počet dětí zrušena, avšak po založení Jednotného zemědělského družstva Stolany v obci byla opět 1. června 1956 otevřena. V roce 1958 byla pro potřeby mateřské školy vybudována školní jídelna.

ze života školy