Obsah

     Zastupitelstvo obce

 

Jméno Funkce

Zdeněk Hluchník

starosta 

Mgr. Jan Horník, Ph. D.

místostarosta

Lenka Buřvalová

člen zastupitelstva

Pavel Dvořáček

člen zastupitelstva

Ing. Kristýna Fečková

člen zastupitelstva

Mgr. Jaroslav Kořínek

člen zastupitelstva

Tomáš Novák

člen zastupitelstva

 

Pomocné orgány zastupitelstva

Finanční výbor
Tomáš Novák - předseda
členové: Martin Chvojka ml., Jan Chvojka

 

Kontrolní výbor
Lenka Buřvalová - předsedkyně
členové: Mgr. Jaroslav Kořínek, Ing. Lucie Klimešová
 

Komise rady obce

Sociální komise
Ing. Kristýna Fečková - předsedkyně
členové: Václav Brunclík, Marie Medunová

 

Kulturní komise
Pavel Dvořáček - předseda
členové:  Tomáš Novák, Blanka Poučová

 

Komise pro obecní lesy
Mgr. Jan Horník, Ph. D. - předseda
členové: Pavel Dvořáček, Tomáš Novák

     

      Organizační struktura

        organizační struktura