Obec Stolany Obec Stolany Obec Stolany

 

Vítejte na stránkách obce Stolany!

Obec Stolany se nachází v Pardubickém kraji, přibližně 4 km jihozápadně od města  Chrudim.
V  současnosti  bydlí v  obci, která je od roku 1990 právně samostatná, 371 obyvatel.


Kostel sv. Mikuláše Biskupa

Nejstarší zpráva o obci je zachycena v listu Přemysla Otakara I.  z roku 1229, jenž potvrzuje, že ves Stolany věnuje i s příslušenstvím klášteru  Benediktinů v Opatovicích.

Dominantou obce je kostel  Sv. Mikuláše Biskupa.   Kostel  obklopuje  středověký hřbitov s  oválným  půdorysem, lemovaný kamennou zdí. Nejstarší částí kostela je hlavní loď.  Presbytář  pochází  ze  14. století.   Západní,  pozdně  gotická věž patří k ojedinělým typům věží.  

Je   zakončena   zděným,    omítnutým jehlanem s kamennými, zvětralými chrliči v  podobě  skrčených oblud.  Do věže  je zazděno  několik  drobných obloučků, pocházejících nepochybně z obloukové římsy původně románského kostela, který zde  předtím  stával.  Uvnitř  kostela  je původní pískovcová křtitelnice. Kostel spolu  s  hřbitovní  zdí  je zapsán  v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

V  sousedství  kostela  stojí  budova, ve které se  nachází základní a mateřská škola, obecní úřad a obecní knihovna.

Tělocvičná  jednota  Sokol   byla  v  obci založena roku 1927. O pět let později, v roce  1932   vznikl  fotbalový  klub  SK Stolany.   Od  roku   1999  slouží  všem sportovcům a mládeži nový sportovní areál s nejnutnějším zázemím. Přes sto dvacet  let, od roku  1885,  vyvíjí   svou   činnost  sbor dobrovolných hasičů.

Obec  Stolany má zemědělský charakter. K  neopomenutelným  pohledům  patří  výběhy  pro  koně, vybudované  soukromě hospodařícími rolníky.

Dva  rybníky uprostřed obce doplňují její charakteristickou podobu.

 Za jižním  okrajem obce již vidíme pásmo Železných hor. Latinský název Montes Ferreus je zaznamenán v Letopisech zbraslavských již roku 1266.

Toto kopcovité území  zabírá  plochu kolem 900 km2 a  je  zajímavé  především  velmi pestrým geologickým složením. Na nedalekém Nasavrcku najdeme především žulu, v blízké Rabštejnské Lhotě pískovec a na severním okraji obce pak pásmo opuky, táhnoucí se od Třibřich až po Chrudim.


 

 

 

 

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

 Revitalizace objektu č.p.44 - Stolany

Obec Stolany získala dotaci na zateplení budovy školy, výměnu oken a dveří.
Celkové náklady činily 3336002,- Kč. Z toho byl příspěvek z fondu EU 2835602,- Kč(85%), příspěvek SFŽP ČR 166800,- Kč (5%) a příspěvek obce Stolany 336000,- Kč (10%).

www.opzp.cz
Fotografie0794.jpg
www.opzp.cz

Zastupitelstvo obce Stolany

starostka
Ing.Petra Stará
místostarosta
Zdeněk Souček

členové
Bohumír Samek
Lenka Buřvalová
Martin Chvojka
Iva Chvojková
Milan Jánský

Jednání zastupitelstva obce Stolany se koná na obecním úřadě od 18 hodin v pondělí dne (pokud není uvedeno jinak):

9.9.2016 - Obecní úřad Stolany

Otevírací hodiny samoobsluhy ve Stolanech

PO  6,45-10,00   14,00-15,30

ÚT 6,45-8,00

ST  6,45-10,00   14,00-15,30 uzenina Čejka, pečivo Čavrnoch

ČT 6,45-10,00

PÁ  6,45-10,00   14,00-15,30 minizákusky, uzenina Francouz, každý lichý týden teplé uzené

SO  7,00-9,30 pečivo Pecka a Čavrnoch

Návštěvnost stránek

108229