Obsah

Kostel svatého Mikuláše, biskupa

 

Stolanský kostel je státní kulturní památkou (evidenční list Národního památkového ústavu1). Je ve správě a vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Heřmanův Městec. V současné době probíhají v kostele bohoslužby každou sobotu od 17:30 hodin.

 

Kostel sv. Mikuláše

 

foto: p. Tomáš Jirotka

Jedná se o kostel složitého vývoje. Nejstarší je loď, původem románská (11. - 13. století). První zmínka o kostele je z roku 1349. Presbytář (někdy také kněžiště, chór - část vyhrazená kněžím) pochází ze století čtrnáctého.

 

půdorys kostela

zdroj. http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_4828

Sanktuář s pernštejnským znakem je pozdně gotický z raného 16. století. Západní věž je snad až pozdně gotická. Původní klenba byla odstraněna v roce 1795. Kostel má zvláštní zvláštním a ojedinělý tvar věže - řadí se do okruhu kostelů v Opatovicích, Starých Ždánicích a Všestarech2. Můžete je porovnat...

 

kostel sv. Václava, St. Ždánice Opatovice Kostel Nejsvětější Trojice, Všestary
Kostel sv. Václava, Staré Ždánice Kostel s. Vavřince, Opatovice Kostel Nejsvětější Trojice, Všestary

 

Věž kostela je součástí našeho obecního znaku. Taktéž tři zlatá jablka jsou atributem, který je někdy popisován jako tři hroudy zlata nebo váčky zlaťáků. Těmi podle legendy pomohl chudé rodině a zachránil tři dívky před hanbou. I na věno jim prý zbylo. Na stejné legendě je založena tradice mikulášské nadílky. 

Věž kostela zdobí pod cimbuřím chrliče.

 

chrlič

Kostel v zimním světle:

kostel v zimním světle

 

A pojďte se podívat na Kostel sv. Mikuláše a jeho okolí očima andělů: 

 

video: p. Tomáš Jirotka

Další podrobnosti o našem kostele uvádí se například v knize Soupis památek, ročník 11. Politický okres chrudimský (1900), str. 202 - 204, k nahlédnutí ve Virtuální digitalizované knihovně Depositum.

 

 

 

 

Sanktuář (eucharistický svatostánek) je nejposvátnější místo v katolických kostelích určené pro ukládání liturgických nádob s eucharistií. Má do něj přístup pouze kněz nebo člověk knězem pověřený, nesmí do něj nic vkládat, brát nebo s ním jakkoli jinak manipulovat nikdo jiný... Takže taková moc pěkná skříňka na chléb a víno, Tělo a Krev Krista.…

 

...nahoru...

 

 

 

1  zdroj: Národní památkový ústav, 14. 1. 2019 http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm , dokument G025251

2 Zdroj:Commons/wikimedia.org , úprava fota - ořez, expozice