Obsah

Z historie naší obce

Otevíráme zapomenutá dvířka naší minulosti. Poznejme spolu, kde žijeme, co nás obklopuje a při každodením kroku ve Stolanech provází. Ať víme více o obci i lidech.

Ať jsme hrdí a vespolek rádi...

 

 

Nová historie

Stolanská lípa republiky   

lípa republiky

Památky

Kostel svatého Mikuláše, biskupa

kulturní památka

kostel
  Rozšiřujeme a připravujeme:  

Lidé

   

Zajímavosti ze staré kroniky