Obsah

Obec Stolany se nachází v Pardubickém kraji, přibližně 4 km jihozápadně od města Chrudim. V  současnosti  bydlí v obci, která je od roku 1990 právně samostatná, 384 obyvatel.

Nejstarší zpráva o obci je zachycena v listu Přemysla Otakara I.  z roku 1229, jenž potvrzuje, že ves Stolany věnuje i s příslušenstvím klášteru  Benediktinů v Opatovicích.

Dominantou obce je kostel Sv. Mikuláše Biskupa. Kostel obklopuje středověký hřbitov s oválným  půdorysem, lemovaný kamennou zdí. Kostel spolu  s  hřbitovní  zdí  je zapsán  v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Stolanský kostel Sv. Mikuláše

V  sousedství  kostela  stojí  budova, ve které se  nachází základní a mateřská škola, obecní úřad a obecní knihovna.

Stolanská škola
Tělocvičná  jednota Sokol byla v obci založena roku 1927. O pět let později, v roce 1932 vznikl fotbalový klub SK Stolany. Od roku 1999 slouží všem sportovcům a mládeži nový sportovní areál s nejnutnějším zázemím. Přes sto dvacet let, od roku 1885, vyvíjí svou činnost sbor dobrovolných hasičů.

Obec Stolany má zemědělský charakter. K neopomenutelným pohledům patří výběhy pro  koně, vybudované soukromě hospodařícími rolníky.

Dva  rybníky uprostřed obce doplňují její charakteristickou podobu.

Panský rybník

Za jižním okrajem obce již vidíme pásmo Železných hor. Latinský název Montes Ferreus je zaznamenán v Letopisech zbraslavských již roku 1266. Toto kopcovité území zabírá plochu kolem 900 km2, je zajímavé především velmi pestrým geologickým složením. Na nedalekém Nasavrcku najdeme především žulu, v blízké Rabštejnské Lhotě pískovec a na severním okraji obce pak pásmo opuky, táhnoucí se od Třibřich až po Chrudim.

Stolany