Obsah

Zdeněk Hluchník- starosta obce Stolany

PhDr. Mgr. Jan Horník - místostarosta obce

 

zastupitelé:

Lenka Buřvalová
Mgr. Jaroslav Kořínek
Tomáš Novák
Ing. Kristýna Fečková
Pavel Dvořáček

 

Finanční výbor:

Tomáš Novák - předseda

členové: Martin Chvojka ml., Jan Chvojka

 

Kontrolní výbor:

Lenka Buřvalová - předsedkyně

členové: Mgr. Jaroslav Kořínek, Ing. Lucie Klimešová

 

Sociální komise:

Ing. Kristýna Fečková - předsedkyně

členové: Václav Brunclík, Marie Medunová

 

Kulturní komise:

Pavel Dvořáček - předseda

členové:  Tomáš Novák, Blanka Poučová

 

Komise pro obecní lesy:

PhDr. Mgr. Jan Horník - předseda

členové: Pavel Dvořáček, Tomáš Novák