Obsah

Tiskopisy ke stažení

Zde naleznete odkaz na  tiskopis pro podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost se nevztahuje na ovocné stromy rostoucí na vašem pozemku. 

Žádost o povolení kácení dřevin

 
Žádosti o napojení na kanalizaci

Žádosti o napojení na kanalizaci si můžete stáhnout a vytisknout zde:

v žádosti  bude vyplněno :

Odběrné místo: obec a čp.

Předmět žádosti: napojení na kanalizaci

Změnit ke dni: uveďte datum ,kdy jste provedli napojení na kanalizaci

Vlastník nemovitosti : musí souhlasit s výpisem z katastru nemovitostí ; je-li vlastníků více – ostatní dodají písemný souhlas na sepsání smlouvy „na toho vypsaného“

Daňový plátce: osoba, která vodu odebírá a platí ji (nemá to nic společného s placením daní)

Údaje o vodoměru: číslo měřidla a stav  vodoměru při napojení

Datum a podpis

 

Žádost o změnu smlouvy při napojení na kanalizaci

(tato žádost je pro nemovitosti napojené na městský vodovod )

 

Žádost o uzavření smlouvy odvádění odpadních vod - STUDNA

 (tato žádost je pro nemovitosti využívající vodu ze studny)

 

Ohlášení drobných staveb a udržovacích prací od 1.1.2007 již nelze podávat prostřednictvím Obecního úřadu ve Stolanech, ale pouze na adresu MěÚ Chrudim, stavební odbor. Proto již tyto tiskopisy nejsou na našich stránkách.

A proč tato změna?

Od 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a tím byl obci ukončen výkon přenesené působnosti ve věcech stavebího zákona.