Obsah

Revitalizace objektu č.p.44 - Stolany

Obec Stolany získala dotaci na zateplení budovy školy, výměnu oken a dveří.
Celkové náklady činily 3336002,- Kč.
Z toho byl příspěvek z fondu EU 2835602,- Kč(85%), příspěvek SFŽP ČR 166800,- Kč (5%) a příspěvek obce Stolany 336000,- Kč (10%).

www.opzp.cz