Obsah

Je   zakončena   zděným,    omítnutým jehlanem s kamennými, zvětralými chrliči v  podobě  skrčených oblud.  Do věže  je zazděno  několik  drobných obloučků, pocházejících nepochybně z obloukové římsy původně románského kostela, který zde  předtím  stával.  Uvnitř  kostela  je původní pískovcová křtitelnice. Kostel spolu  s  hřbitovní  zdí  je zapsán  v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

V  sousedství  kostela  stojí  budova, ve které se  nachází základní a mateřská škola, obecní úřad a obecní knihovna.


Tělocvičná  jednota  Sokol   byla  v  obci založena roku 1927. O pět let později, v roce  1932   vznikl  fotbalový  klub  SK Stolany.   Od  roku   1999  slouží  všem sportovcům a mládeži nový sportovní areál s nejnutnějším zázemím. Přes sto dvacet  let, od roku  1885,  vyvíjí   svou   činnost  sbor dobrovolných hasičů.

Obec  Stolany má zemědělský charakter. K  neopomenutelným  pohledům  patří  výběhy  pro  koně, vybudované  soukromě hospodařícími rolníky. Dva  rybníky uprostřed obce doplňují její charakteristickou podobu.

Za jižním  okrajem obce již vidíme pásmo Železných hor. Latinský název Montes Ferreus je zaznamenán v Letopisech zbraslavských již roku 1266.
Toto kopcovité území  zabírá  plochu kolem 900 km2 a  je  zajímavé  především  velmi pestrým geologickým složením. Na nedalekém Nasavrcku najdeme především žulu, v blízké Rabštejnské Lhotě pískovec a na severním okraji obce pak pásmo opuky, táhnoucí se od Třibřich až po Chrudim.

V současné době plníme stránky daty, a to chvilku potrvá. Po dobu aktualizace mějte prosím strpení.